Майнові договори подружжя.

«Сім'я - це суспільство в мініатюрі, від цілісності якого залежить безпека всього великого людського суспільства.» Фелікс Адлер

Майнові відносини в сім’ї, вагому частку серед яких займають майнові відносини подружжя, є матеріальною основою формування духовних цінностей, а також виховання дітей. Більшість із цих відносин можуть бути врегульовані на договірних засадах. З цією метою у чинному сімейному законодавстві України передбачено ряд майнових договорів подружжя.

Нерідко під час перебування у шлюбі виникає потреба здійснити певні юридичні дії щодо майна, що є в наявності у подружжя (набуте до укладення шлюбу або під час шлюбу) та має певний правовий режим (відноситься до числа спільного або роздільного майна). Доволі часто у подружжя виникає потреба змінити правовий режим майна (визнання роздільного майна спільним, спільного - роздільним і т.д.); здійснити його поділ, виділити частку із спільного майна, визначити порядок користування тощо. У цьому разі не обов’язково звертатися до суду з відповідною позовною вимогою.

У подружжя, що перебуває у шлюбі, нерідко виникає потреба виділити частину майна у власність чоловіка чи дружини або здійснити поділ усього подружнього майна (для ведення бізнесу, з метою передачі частини подружнього майна у заставу, іпотеку тощо). Вказані майнові маніпуляції можна здійснити як під час перебування чоловіка та дружини у шлюбі, так і після його припинення, уклавши при цьому договір про поділ спільного майна подружжя або договір про виділ частки нерухомого майна одного з подружжя зі складу усього майна.

Окрім того, у одного із подружжя може виникнути необхідність розпорядитися (продати, подарувати, обміняти, передати за договором довічного утримання тощо) своєю часткою у спільній сумісній власності подружжя. На практиці правові процедури, пов’язані із виділенням частки одного із подружжя зі складу спільної сумісної власності, виявляються доволі складними. Оминути судову тяганину допоможуть Вам спеціалісти нашої компанії, запропонувавши укласти договір про відчуження одним із подружжя на користь другого з подружжя своєї частки у праві спільної сумісної власності без її виділу.

Значна частина спорів, що виникають у подружжя під час шлюбу, пов’язана із встановленням порядку користування наявним майном, причому як спільним, так і роздільним, не змінюючи його правового режиму. Щоб запобігти судовим спорам з цього приводу юристи нашої компанії рекомендують укласти договір про порядок користування спільним та/або роздільним майном подружжя, що набуває все більшого поширення в умовах сьогодення. За цим Договором подружжя може: - визначити, яким чином використовуватиме спільне абр роздільне майно, а саме: встановити черговість використання речі кожним з них, спільне користування річчю, надання її у користування одному з подружжя, невикористання речі певний проміжок часу тощо; - домовитися про порядок користування плодами та доходами, якщо річ, яка є предметом договору, плодоносить або дає приплід; - вирішити питання про утримання майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності.

Правильно обрати вид договору, надати йому належного змісту та форми зможуть юристи компанії «УкрЛегіс», які мають багаторічний досвід роботи у цій сфері.