Аліментні договори.

У сімейному житті, зберігаючи свою гідність, треба вміти поступатися один одному. В.Сухомлинський

У житті подружжя трапляються випадки, що вимагають від чоловіка та дружини взаємодопомоги у вирішенні питань моральної та матеріальної підтримки. З метою цивілізованого вирішення цих питань та уникнення судових спорів з цього приводу українці дедалі частіше обирають для себе договори про утримання дружини/чоловіка, неповнолітніх та повнолітніх дітей, непрацездатних/працездатних батьків, інших членів сім’ї та родичів, можливість укладення яких передбачена чинним сімейним законодавством України.

У випадку непрацездатності чоловіка/ дружини, у період вагітності дружини та до досягнення новонародженою дитиною 3-ох річного віку, перебування на утриманні чоловіка/дружини дитини-інваліда та в інших випадках юристи нашої компанії рекомендують укласти договір подружжя про надання утримання. За цим Договором сторони можуть: - встановити розмір, строки та порядок здійснення утримання, - визначити грошове утримання (аліменти) в твердій грошовій сумі або у відсотках від заробітку, - визначити утримання у натуральній формі, шляхом забезпечення чоловіка/дружини продуктами харчування; оплати комунальних послуг та квартирної плати; спортивних занять та інших лікувальних заходів, необхідних для зміцнення здоров’я; оплати послуг прибиральниці, водія тощо.

Часто трапляються випадки, коли інтересам обох з подружжя більшою мірою відповідає передача майна або одноразова грошова виплата замість щомісячної сплати аліментів. У таких випадках юристи нашої компанії рекомендують укладати договір подружжя про припинення права на аліменти у зв’язку з набуттям права власності на нерухомість або одержанням одноразової грошової виплати. За цим Договором сторони можуть: - передбачити припинення права на утримання одного із подружжя, - домовитися про передачу у власність тому з подружжя, хто має право на утримання, нерухомого майна (квартири, будинку, земельної ділянки, об’єкту незавершеного будівництва тощо); - встановити розмір, строки та порядок здійснення грошової виплати.

Питання створення якнайкращих матеріальних умов для фізичного та духовного розвитку, навчання та виховання дитини, розвитку її здібностей є одним із першочергових для батьків. Оптимально усі питання щодо утримання можна вирішити, шляхом взаємного порозуміння, уникаючи судових спорів чи-то звернення до інших державних органів. Юристи нашої компанії мають багаторічний досвід супроводу клієнтів при укладенні договорів про утримання дітей.

З метою систематичного забезпечення поточних матеріальних потреб доцільно укласти договір про сплату аліментів на неповнолітню дитину. За цим Договором сторони можуть: - встановити розмір, строки та порядок здійснення утримання неповнолітньої дитини, - визначити грошове утримання (аліменти) на користь дитини в твердій грошовій сумі або у відсотках від заробітку того з батьків, хто проживає окремо, - визначити утримання у натуральній формі, шляхом забезпечення дитини продуктами харчування; оплати комунальних послуг та квартирної плати за місцем постійного проживання дитини; гуртків, додаткових занять, необхідних для зміцнення здоров’я, а також забезпечення її здібностей; оплати послуг няні/гувернантки; послуг водія тощо.

За наявності особливих обставин (навчання, розвиток здібностей дитини, заняття спортом, оздоровлення, хвороба, каліцтво тощо), той з батьків, що проживає окремо, зобов’язаний приймати участь у додаткових витратах на утримання дитини. Ряд питань, що виникають з цього приводу, покликаний вирішити договір про участь у додаткових витратах на утримання дитини. За цим Договором сторони можуть встановити обов’язок того з батьків, що проживає окремо: - надавати кошти, необхідні для поїздок дитини на екскурсії, змагання/конкурси, в тому числі за межі України; - придбавати для дитини спеціальний одяг та інвентар для занять спортом та інших занять, пов’язаних із розвитком її здібностей; - при необхідності стаціонарного лікування або обстеження дитини - надавати грошові кошти для здійснення цього лікування або обстеження у державному або недержавному лікувальному закладі; - у випадку навчання дитини у вищому навчальному закладі або коледжі/ліцеї/школі з платною формою навчання - оплачувати навчання до його закінчення тощо.

На сьогодні чисельна судова практика показала, що у багатьох випадках інтересам дитини більшою мірою відповідає передача нерухомого майна замість щомісячної виплати аліментів. З метою забезпечення інтересів неповнолітньої дитини та того з батьків, хто передає майно у власність дитини, юристи нашої компанії рекомендують укласти договір про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно. За цим Договором сторони можуть: - передбачити припинення право на утримання дитини, - домовитися про передачу у власність неповнолітньої дитини нерухомого майна (квартири, будинку, земельної ділянки, об’єкту незавершеного будівництва тощо).

Чинне законодавство України передбачає право дитини, що досягла повноліття, та до закінчення нею навчального закладу або до досягнення 23-х річного віку на одержання утримання від батьків або одного із них. Вирішити у цій ситуації безліч юридичних питань в позасудовому порядку, зекономивши зусилля, час та кошти, можна шляхом укладення договору про утримання батьками повнолітніх дітей. За цим Договором сторони можуть: - встановити розмір, строки та порядок сплати аліментів; - визначити грошове утримання (аліменти) на користь повнолітньої дитини в твердій грошовій сумі або у відсотках від заробітку батьків, - визначити утримання у натуральній формі, шляхом забезпечення повнолітньої дитини продуктами харчування; оплати комунальних послуг та квартирної плати; додаткових занять, необхідних для підвищення якості знань, занять спортом; оплати послуг репетитора; водія тощо.

У певних життєвих ситуаціях юристи нашої компанії відзначають доцільність укладення договору про утримання повнолітніми дітьми своїх непрацездатних, а також працездатних батьків. Особливої актуальності цей договір набуває, коли повнолітні діти (сини та/або дочки ) розподіляють між собою обов’язок по утриманню батьків. За цим Договором сторони можуть: - встановити розмір, строки та порядок здійснення утримання дітьми, що досягли повноліття, на користь непрацездатних/працездатних батьків; - визначити грошове утримання (аліменти) в твердій грошовій сумі або у відсотках від заробітку повнолітніх дочки/сина; - визначити утримання у натуральній формі, шляхом забезпечення матері/батька продуктами харчування; оплати комунальних послуг та квартирної плати за місцем постійного проживання; додаткових витрат на лікування, санаторно-курортне оздоровлення, занять спортом; оплати послуг доглядальниці; водія тощо.

Правильно обрати вид договору щодо утримання, надати йому належного змісту та форми зможуть юристи компанії «УкрЛегіс», які мають багаторічний досвід роботи у цій сфері.