Встановлення опіки та піклування, усиновлення

«Без хороших батьків немає хорошого виховання, незважаючи на всі школи.» Н.М. Карамзін

У преамбулі до Конвенції ООН про права дитини зазначено, що держави-учасниці визнають, що дитині для повного і нормального розвитку її особи необхідно зростати у сімейному оточенні. Але, на превеликий жаль, проблема сирітства сягає через всі століття, і у нинішньому сьогоденні зустрічається дедалі більше випадків, коли діти при живих батьках перебувають у притулках.

Сімейне законодавство України встановлює різні форми влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, при прийнятті рішення про відібрання в них дитини і передачу її під опіку, хвороби батьків чи інших причин залишилися без батьківського піклування. Зокрема, такі форми як опіка і піклування, патронат, прийомна сім’я передбачають прийняття дітей до родини для забезпечення їх особистих майнових і немайнових прав, створення належних умов для виховання, освіти, розвитку.

Найбільш пріоритетною із всіх існуючих на сьогодні форм сімейного влаштування є усиновлення, тобто прийняття дитини у сім’ю на правах рідної. Це пов’язане з тим, що усиновлення має наслідком втрату дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, і породжує між усиновителями та дитиною взаємні права і обов’язки, які передбачені Сімейним кодексом України для батьків та їхніх біологічних дітей. Отже, у результаті усиновлення відносини між дитиною та новими батьками виникають не на певний строк, як це відбувається при встановленні над дитиною опіки та піклування або передачі у прийомну сім’ю, а назавжди. Тому закон надає дуже важливого значення юридичному оформленню усиновлення, закріплюючи правило, відповідно до якого воно має здійснюватись не тільки за заявою особи, яка бажає усиновити дитину, а й на підставі рішення суду з тим, щоб у результаті усиновлення дитина опинилася в сім’ї, де створені усі необхідні для її повноцінного розвитку умови.

У свою чергу, досить жорстке регулювання усиновлення з боку держави робить процедуру оформлення необхідних документів досить непростою і тривалою. Практика свідчить про те, що для отримання нового члена своєї родини усиновлювачі змушені вчинити низку складних юридично значимих дій. Особливий багатоетапний бюрократичний шлях передбачений для процесів усиновлення іноземцями дитини з українським громадянством.

Якщо Ви маєте серйозні наміри допомогли дитині-сироті відчути до себе увагу, отримати необхідну турботу та родинне тепло, розпочніть свій шлях вже сьогодні. Фахівці компанії «УкрЛегіс» забезпечать Вам необхідну підтримку та повний юридичний супровід процедури прийняття у тій чи іншій формі в родину дитини, позбавленої батьківського піклування.