Вітаємо!

УкрЛегіс: юридична компанія, що спеціалізується в галузі сімейного права з 2007 року.

Все життя людини, насамперед, пов'язане з родиною. Це найближча і найрідніша спільнота, в якій перебуває особистість. Адже у світі немає людей, яких би не торкнулися проблеми відносин між дружиною та чоловіком, між батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами. Водночас, сфера сімейних відносин, особливо між подружжям, дуже тонка і чутлива, а тому потребує постійного піклування, любові та особливого підходу до вирішення проблем, які можуть виникнути у правовій площині. Це означає, що при розв’язанні сімейних спорів необхідно намагатися дійти порозуміння, зберігаючи шанобливе ставлення до всіх тих, хто поруч і потребує піклування та турботи, та не завдаючи шкоди іншим.

У той же час, сімейні відносини – це відносини особистого, приватного, а не публічного характеру. Тому до сімейного права належать не лише нормативно-правові акти, а також інші соціальні регулятори, як звичай, договір, мораль. Ця незаперечна істина вперше дістала пряме законодавче закріплення у чинному Сімейному кодексі України (2003р.), тим самим надаючи сторонам право пристосовувати правила своєї поведінки, визначене у кодексі, до конкретних умов свого життя. Запозичивши з європейського законодавства ряд правових конструкцій, український законодавець вніс до загальноєвропейської правової скарбниці чимало власних ідей щодо розмаїття видів сімейних договорів. Мова йде не лише про звичний для нас шлюбний договір, а і про договори, якими подружжя, батьки дитини, батьки та діти, інші члени сім’ї можуть врегулювати відносини між собою. Враховуючи новітні тенденції у врегулюванні шлюбно-сімейних відносин, юридична компанія «УкрЛегіс» всі свої зусилля, у першу чергу, спрямовує на мирне вирішення сімейних непорозумінь і конфліктів. Практично для кожної сфери сімейних відносин юристами компанії розроблена система сімейно-правових договорів, що набуває на сьогодні зростаючої популярності в Україні та являє собою достойну альтернативу вирішенню спорів у судовому порядку.

Для тих, хто все ж таки перебуває у полоні спору і не зміг обійтися без звернення до суду, готові запропонувати професійну правову допомогу під час судового розгляду сімейних справ.

Наша філософія ґрунтується на латинському крилатому виразі «Ab оvo usque ad mala», що означає «Від початку до кінця»: Розпочинаючи певну сімейну справу, наші спеціалісти змагатимуться за захист прав та інтересів довірителя до досягнення поставленої мети.

Компанія «УкрЛегіс» спеціалізується виключно в галузі сімейного права і концентрує всі свої зусилля на підтримці високого професійного рівня саме у цій царині правовідносин. Окрім того, компанія встановила партнерські зв’язки з фахівцями в сфері сімейного права багатьох іноземних держав, що дозволяє забезпечити максимальний захист прав та інтересів учасників шлюбно-сімейних відносин як на території України, так і в іноземних юрисдикціях. Зокрема, пропонуємо наступні юридичні послуги у сімейних справах:
- надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з питань, пов’язаних з врегулюванням шлюбно-сімейних відносин;
- підготовка проектів та забезпечення нотаріального оформлення сімейно-правоих договорів;
- підготовка правових висновків та складання заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
- витребування документів органів рацс та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану, рішень суду та інших документів, необхідних для ведення справи;
- переклади документів, забезпечення проставлення штампу «Апостиль» або консульської легалізації для дії документів за кордоном;
- представництво в органах державної влади (зокрема, в органі опіки і піклування) та судових органах як в Україні, так і за кордоном.
«Кожна людина у взаємовідносинах з іншими людьми щохвилини творить право. Навіть діти, граючись, творять своє дитяче право» Микита Шаповал